پایگاه اطلاعات بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

مقدمه:
گندم از جمله محصولاتی است که بیش از همه گیاهان در جهان کشت می شود. در دنیای امروز گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم به شمار می رود بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیتی همانند نفت و حتی بیشتر از آن دارد و می توان گفت «سلاح گندم از نظر سلاح نظامی قدرتمند تر است».
برای افزایش تولید این محصول حیاتی باید اهمیت فراوانی به موضوع پیشگیری از ضایعاتی که به وسیله آفت ها، بیماری ها و علف های هرز به مزارع گندم وارد می آید، داد.
از جمله بیماری های مهم گندم که خسارت زیادی به این محصول وارد می آورند، انواع سیاهک ها را می توان نام برد.

http://agro.se-ua.net/images/risunok11.png


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
از بیماریهای مهم غلات به خصوص گندم می باشد


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
این بیماری به اسامی مختلفی از جمله ؛ بلایت فوزاریومی سنبله، بلایت سنبله، سفید شدن سنبله، اسکب گندم (Wheat Scab) ، کپک صورتی یا اسکب صورتی، بیماری Tombstone و بیماری Fusarium glume spot شناخته شده و نامگذاری گردیده است.

نشانه‌های بیماری

نخستین نشانه آلودگی سنبله‌ها، ایجاد یک لکه کوچک آبسوخته و کم و بیش قهوه‌ای رنگ، در قاعده یا وسط گلوم یا روی محور سنبله است. سپس این آبسوختگی و بیرنگ شدن از نقطه آلودگی در تمام جهات گسترش می‌یابد. آلودگی ممکن است فقط سنبلچه‌های منفرد یا کل سنبله را در برگیرد. در امتداد لبه گلومها و یا در قاعده سنبلچه‌ها رشد میسلیومی صورتی تا قرمز رنگ به حالت کرکی بوضوح دیده می‌شود. دانه‌های گندم سنبلچه‌های آلوده اغلب چروکیده، تیره رنگ ، پوک و لاغر می‌باشند. سنبلچه‌های آلوده قبل از بلوغ سفید رنگ می‌شوند. در صورتی که هوای گرم و مرطوب ادامه یابد، سنبلچه‌های روی سنبله‌هایی که زود آلوده شده‌اند هنگام برداشت محصول با ظهور پریتسیوم‌های آبی - سیاه، خالدار می‌شوند).
[تصویر: a02.jpg]

[تصویر: fus37.JPG&t=1]

ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ ] [ ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

سفیدک حقیقی یکی از بیماریهای مهم غلات در مناطق مرطوب است . عامل بیماری قارچ Erysiphe graminis )Blumeria graminis) است که یک انگل اجباری است و روی جو بیشتر از سایرغلات خسارت وارد می کند .

علائم بیماری بصورت لکه های سفید رنگ است که توسط توده میسلیومی سفید مایل به خاکستری در سطح برگ و سنبله ها نیز آلوده شوند . اندامهای باردهی قارچ به رنگ خاکستری مایل به زرد تا تیره در سطح میسلیومهای پیر تشکیل می شود . در سطح زیرین برگ ؛ در محل آلودگی ، نقاط زرد ریز با بافت مرده دیده می شود . در سطح میسلیومهای کنیدی برها به وجود می‌آیند که کنیدیهای پودری زیادی تولید می‌کنند .

http://www.inra.fr/hyp3/images/6032031.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/٢٤ ] [ ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

Paper: Study on the status of Three Grapevine Viruses in North-Eastern Vineyards of Iran

Abstract

Grapevines in north-eastern provinces of Iran were randomly surveyed for presence of three viruses by DAS- ELISA. Symptoms of mosaic, abnormal double nodes, Z shaped, abnormal shoot development and reduced growth were observed in few of the plants. 588 samples of grapevine were tested for presence of Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) and Grapevine virus A (GVA). Dormant canes, young leaves, shoot tips and petioles analyzed by DAS-ELISA. All three viruses tested were found to be present in viticulture of north- eastern area. From the 588 samples tested, 78 vines were found to be infected with at least one virus. ELISA tests showed presence of that GFLV, GLRaV-3 and GVA in 7%, 6.6% and 3% respectively. In addition, reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to verify ELISA tests for GFLV in vine tissue. RT-PCR using specific primers directed to the GFLV coat protein gene region at the 3′ end of RNA2 amplified DNA of the expected size (321bp).  Also the results showed presence of an unexpected 150 bp band of in some samples.

These results indicated that RT-PCR as a rapid and sensitive detection method is necessary to confirm healthy plant material.

Key words: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) , Grapevine virus A (GVA), ELISA, RT-PCR, north-eastern vineyards of Iran

 

 

Reference

ANONYMOUS, 2004. Agricultural statistics  of the years 2002-2003. The Organization of Statistics and Information Publication, Iran. .

BOVEY, R., GARTEL, W., HEWITT, W. B., MARTELLI, G. P. and VUITENEZ, A. 1980. Virus and virus like disease of grapevines. Editions Payot, Lausanne

CLARK, M. F. and ADAMS, A. N. 1977. Characteristic of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology, 34: 475-483.

DELLAPORTA, S.L., WOOD, J. and HICKS, J.B. 1983. A plant DNA miniprepapration. Plant Molecular Biology Reporter, 1:  19- 21.

HABILI, N., AFSHARIFAR, A. and SYMON, R.H. 2003. First detection of an Ampelovirus and Vitivirus in Iranian table grapes. 14 th Meeting of  ICVG, pp.161-162. Locorotondo, Italy.

HEWITT, W. B., MARTELLI, G., DAS, H. F. and TAYLOR, R. H. 1970. Grapevine fanleaf Virus Description of Plant Viruses. No. 28. England.

HILL, S. A. and JAKSON, E. A. 1984. An investigation of the reliability of ELISA as a practical test for detection Potato leafroll virus and  potato virus Y in tubers, Plant Pathology, 33: 21-26.

IZADPANAH, K., ZAKI-AGHL, M., ZHANG, R. P., DAUBERT, S. D. and ROWHANI, A. (2003). Bermuda grass as a potential reservoir host for Grapevine fanleaf virus. Plant Disease, 87:  1179-1182.

MARTELLI, G. P. 1993. Graft-transmissible diseases of grapevines. Handbook for detection and diagnosis, pp. 263. FAO Publication Division, Rome, Italy.

MARTELLI, G.P. 1999. Infectiouns diseases and certification of grapevines. Options Mediterranea, Series B, 29:  47-83.

PEARSON, R. C. and GOHEEN, A. C. 1988. Compendium of Grape Diseases. The American Phytopathological Society St. Paul Minnsota, U.S.A.

RAKHSHANDEHROU, F., POORRAHIM, R., and ZAMANIZADE, H. 2004.Status of vitis viruses in some vineyards of Iran.Abstract of 16 th Iran Plant Protection Congres, pp, 363.

ROWHANI, A., CHAY, C. GOLINO, D. A. and FALK, B. W. 1993. Development of polymerase chain reaction technique for the detection of Grapevine fanleaf virus in grapevine tissue. Phytopathology, 83:  749-753.

ROWHANI, A., MANINGAS, M.A., LILE, L. S., DOUBERT, S. D. and GOLINO, D. A. 1995. Development of a detection system for viruses of woody plants based on PCR analysis of immobilized virion. Phytopathology, 85:  347-352.

VUITTENEZ, A. 1970. Fanleaf of grapevine. In: Virus Diseases of Small Fruits and Grapevines. ed. Frazier, N. W., pp. 217-228. Division of Agricultural Scienses, University of  California, U.S.A.

WALTER, B. and MARTELLI, G. P. 1996. Sanitary selection of the grapevine, protocols for detection of viruses and virus- like diseses. Horticulture Science, 12:  465: 469.

ZAKI-AGHL, M. and IZADPANAH, K. 2003. Serological and moulecular identification and prevalence of Grapevine fanleaf virus in Iran. Plant Disease, 39:  161-171.

 

 

[ ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ ] [ ۱:٠٢ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

[ ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ ] [ ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

زنگ سیاه ساقه یکی از بیماریهای شناخته شده غلات است. تقریباً در تمامی مناطقی که این محصول کشت می‌شوند وجود دارد. Puccinia graminis tritici گندم، پوکسینیا P. g. avenae یولاف، و گونه پوکسینیا P.g.secalis چاودار را آلوده می‌کند. علائم بیماری بیشتر روی ساقه وغلاف برگها ظاهر می‌شود پهنک برگ و خوشه‌ها نیز ممکن است آلوده شوند. اسپور روی میزبانهای مختلف غلات تولید می‌شود. یوریدیوسپورها در داخل تاولها یوریدیا توسعه یافته پس از مدتی اپیدرم را پاره کرده، توده‌ای از اسپورهای قهوه‌ای مایل به قرمز آشکار می‌شوند. تاولهای زنگ نواری بزرگتر است.

http://www.grdc.com.au/uploads/images/Stem%20Rust%20Robert%20Park%20ACRCP.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ ] [ ٧:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

زنگ برگ یک بیماری جدی گندم، چاودار، تریتیکاله وبسیاری از گندمیان است که توسط قارچ Puccinia recondita ایجاد می‌شود. پاتوژن روی جو، قدرت پارازیتی ضعیفی دارد، اما یولاف را آلوده نمی‌کند. گونه دیگری از قارچ به نام P.hordei وجود دارد که اغلب به جو حمله می‌کند. علائم بیماری به صورت جوشهای بیضی شکل کوچک و پراکنده با رنگ سیاه متمایل به قرمز ، در سطح پهنک و روی غلاف برگ ظاهر می‌شود.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ ] [ ٧:۱۱ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]


زنگ زرد یا زنگ نواری(سرخو)Puccinia striiformis یکی از بیماریهای مهم گندم و جو است و تا حدودی تریتیکاله و چاودار و بعضی از گرامینه‌های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد یولاف نسبت به این بیماری مصون باشد. تا کنون میزبان واسطی برای آن شناخته نشده است.


ادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ ] [ ٧:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

PLANT PATHOLOGY

گیاهپزشکی ازمنظر حشرات

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

توجه : لینک های دانلود به صورت غیر مستقیم و  مربوط به rapidshare می باشد . پس بعد از کلیک روی گزینه free user چند ثانیه صبر کنید تا لینک اصلی دانلود ظاهر شود .

برای باز کردن فایل اصلی باید هر دو قسمت را دانلود کنید .

[ ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ ] [ ٩:۳۳ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه

سلامت و بهبود رشد گیاهان در درجه اول مورد توجه کسانی است که به کاشت گیاهان ، تهیه و توزیع فرآورده‌های گیاهی اشتغال دارند. میزان رشد و باروری گیاهان به فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین محدوده‌هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت ، رطوبت و نور بستگی دارد. هر عاملی که سلامت گیاهان را به مخاطره اندازد، ممکن است در میزان رشد و باروری آنها تاثیر منفی داشته باشد و از ارزش آنها و فرآورده‌هایشان بکاهد. بیمارگرهای گیاهی ، شرایط جوی نامناسب ، علفهای هرز و آفات گوناگون عمده‌ترین عوامل تقلیل محصول و یا نابودی گیاهان به شمار می‌روند.


تصویر

مفهوم بیماری در گیاهان

گیاه سالم یا طبیعی گیاهی است ک بتواند عوامل فیزیولوژیک مختلف خود را به بهترین وجهی که توانایی ژنتیکی آن اجازه می‌دهد، به انجام برساند. هرگاه بر اثر عوامل زنده بیماریزا یا شرایط زیست محیطی چنان اختلالاتی در عملیات فیزیولوژیک بروز کند که گیاه را بیش از حد مشخص از رشد متعارف باز دارد، گیاه بیمار می‌شود. سلولها و بافتهای گیاهان بیمار عموما توسط عوامل بیماریزا تعضعیف و یا تخریب می‌شوند.

تاریخچه آسیب شناسی گیاهی

انسان از زمانهای قدیم نسبت به بیماریهای گیاهی آگاهی یافته است. در کتب قدیم از سوختگیها و سفیدکها همراه با بیماریهای انسان و جنگ به عنوان عامل تنبیه انسان یاد شده است. تئو فراستوس فیلسوف بزرگ یونانی که در 370 - 286 قبل از میلاد می‌زیسته، اولین کسی است که در مورد بیماریهای درختان ، غلات و بقولات مطالعه کرده و مقالاتی نوشته است. رومیها چنان از اثرات دردناک و مخرب زنگهای غلات آگاه بودند که برای خود خدای ویژه‌ای به نام روبیگو خلق کرده بودند تا از آنان در مقابل زنگها حمایت کند. با اختراع میکروسکوپ در اواسط قرن 17 عصر جدیدی در علوم زیستی گشوده شد.

راههای ایجاد بیماری در گیاهان توسط عوامل بیماریزا

  • تضعیف میزبان با جذب مداوم مواد غذایی از سلولهای آن و استفاده به نفع رشد خود.
  • کشتن و یا ایجاد اختلال در متابولیسم سلولهای میزبان در اثر ترشح مواد سمی و آنزیمها و مواد تنظیم کننده رشد.
  • انسداد راه انتقال مواد غذایی ، معدنی و آب.
  • مصرف و جذب مواد داخل سلولهای میزبان از طریق تماس.

تصویرادامه مطلب
[ ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ ] [ ٩:۱۸ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ به منظور کمک به یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه مندان به رشته بیماری شناسی گیاهی ایجاد شده و اکثر مقالات موجود توسط دانشجویان رشته گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گردآوری شده اند.
امکانات وب