پایگاه اطلاعات بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

مناطق انتشار:

 

دراستان اصفهان.خراسان.فارس وجود دارد.احتمالا در سایرنقاط پنبه کاری کشور هم است.

 

فقط در گرگان بعلت اینکه پژمردگی ورتیسلیومی دیده می شود پژمردگی فوزاریومی مهمنمی باشد.

 

شیوع بیماری:

 

این بیماری در خاک های شنی و خشک که در آنها نماتد مولد گره ریشه نیز فعال است شدیدتر است.ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/٢٠ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه

 

سفیدک کرکی (دروغی یا داخلی ) یکی از بیماری های مهم آفتابگردان می باشدکه علاوه بر ایران از کشورهای زیادی گزارش شده است. حدود سال 1343 اولین بار در آذربایجان دیده و گزارش گردید. در آذربایجان ، گیلان و کردستان بسیار مهم بوده و همچنین در استان فارس نیز دیده شده.

 این بیماری بذرزاد است و پتانسیل تخریبی بالایی دارد زیرا ممکن است بذر تشکیل نشود و یا میزان روغن آن پایین بیاید و توانایی از بین بردن 50% محصول را دارد .

قارچ عامل بیماری روی جوانه زنی بذر هم اثر دارد ، چرا که بذرها کوچک مانده و قدرت جوانه زنی آنها کاهش می یابد و یا تولید گیاه غیر نرمال (کوتوله ) می کند.

http://165.91.154.132/Texlab/Fiber/Sunflower/Images/sunf4.jpeg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٩ ] [ ۳:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
[ ۱۳٩٠/۳/۱٧ ] [ ۸:٤٤ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

 

نحوه آلودگی:

آلودگی اولیه بوسیله اسپورهایی که روی بقایای محصول سال قبل یا علفهای هرز زمستان گذران تولید شده و توسط باد منتشر گردیده اند، بوجود می آید.

 

مناطق انتشار واهمیت بیماری:

سه گروه آلترناریا بنامهای Alternaria brassicae ( Berk) sacc و  A.brassicicola (schw) Wilts و A.raphani Groves and skolko  عموما" در تمام دنیا به کلزا و خردل حمله می کنند. بیماری ناشی از A.brassicae هم از لحاظ خسارت و هم از لحاظ کثرت بیشتر از دو گونه دیگر میباشد.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٧ ] [ ۸:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه :

 

ویروسها به طور کلی سبب ایجاد علایم واضح ومتمایز از سایر علایم بیماریها می شوند.

معمولی ترین علایم شامل کوتولگی،پنجه زنی زیاد،نواری شدن برگ ها،موزائیک ودیگر علایمی که شناسایی آنها مشکل است.

اگرچه شیوع بیماریهای ویروسی در گندم و سایر غلات به طور غیر مشخص در بسیاری از سالها اتفاق می افتد،ولی ممکن است باعث خسارتهای اقتصادی نیز شوند.

نشانه های بیماری در برخی از بیماریهای ویروسی پنهان است و یا فقط در برخی از شرایط آب و هوایی باعث ایجاد اپیدمی می شود.

 

ویروس ها توسط گونه های مختلفی از حشرات از جمله شته ها،زنجره ها ،کنه ها و گاهی از طریق قارچها یا بذرهای آلوده ونیزبه طریق مکانیکی منتقل می شوند.

برای شناسایی صحیح ویروس ها توصیه می شود از روش های آزمایشگاهی پیشرفته،شامل روش های سرولوژیکی ومیکروسکوپ الکترونی استفاده شود.

http://www.agroatlas.ru/content/diseases/Gramineae/Gramineae_Brome_mosaic_virus/Gramineae_Brome_mosaic_virus.jpg

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٤ ] [ ٥:٠٢ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

عامل بیماری

قارچPuccinia helianthi میباشد که ماکروسیکل و هتروتال میباشد.

این قارچ تک میزبانه است بنابراین فقط روی افتاب گردان مشاهده میشود.

http://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/diseases/images/fac30s02.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٢ ] [ ٢:٤٧ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

عامل بیماری

دو گونه الترناریا در مناطق مختلف این بیماری را ایجاد میکنند.Alternaria zinniae و Alternaria helianthi .در دنیا بیشتر گونه اول رایج است ولی در ایران گونه دوم را از خوزستان و مازندران(ابراهیمی و میناسیان1352 و رعیت پناه1372)گزارش کرده اند و احتمالا در مناطق دیگر نیز شیوع دارد.

http://ag.arizona.edu/plp/alternaria/online/picture_library/alternaria/helianthi/images/21.91.002.8d.wPDA.a.jpg

http://www.agroatlas.ru/content/diseases/Olee/Olee_Alternaria_spp/Olee_Alternaria_spp.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٢ ] [ ٢:٤۱ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه

n       نیشکر گیاهی است چند ساله از تیره غلات که ساقه آن دارای 12 تا 22 % قند است و نزدیک به دو سوم شکر دنیا از این گیاه بدست می آید که در ایران معمولا 4 تا 5 سال از یک مزرعه بهره داری می شود .

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Sugar_cane_(PSF).png

n       سابقه کاشت آن در ایران بسیار طولانی است و نوشته شده در زمان اسکندر از  هند وارد ایران شده است و کشت آن در سیستان و بلوچستان و خوزستان و سپس در مازندران رواج یافته است . این گیاه با قلمه تکثیر می شود .

n       بیماری سیاهک نیشکر یکی از بیماریهای مهم نیشکر در دنیاست که کم و بیش در تمام مناطق نیشکرکاری شیوع دارد در ایران ابتدا در اردیبهشت 1350 در هفت تپه خوزستان مشاهده گردیده است .میزان خسارت این بیماری در بعضی مناطق چین شدید و در استرالیا به عنوان خطری جدی برای صنعت قند این کشور محسوب می شود همچنین مهمترین بیماری نیشکر در هند و پاکستان است.

n       از بین 144 رقمی که در هفت تپه کاشته می شود فقط رقم NCO 310 به سیاهک مبتلا می شود .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٢ ] [ ٢:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه:

 

—ویروس زردی چغندر قند گسترده ترین و فراوان ترین بیماری ویروسی چغندرقند بوده و هر جا که چغندر کشت می شود خسارت های سنگینی به محصول وارد می آورد. این ویروس نژادهای متعددی دارد که از نظر دامنه میزبانی و شدت بیماری با هم متفاوتند.
http://www.hbci.com/~wenonah/min-def/plate30.jpg

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ٤:٢٢ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

پوسیدگی سفید طوقه بادام زمینی                    Sclerotium rolfsii

این بیماری در تمام مناطق بادام زمینی کاری جهان از جمله ایران انتشار دارد. و از بیماری های مهم در ایران محسوب می گردد. عامل این بیماری به 500 گونه از 100 خانواده گیاهی حمله می کند، که بیشتر آنها دو لپه ای و عمدتاً از تیره حیوانات و کاسنی ها هستند و معمولا تیره غلات کمتر به این بیماری مبتلا می شوند.

http://www.pestid.msu.edu/Portals/0/dnnPhotoGallery/670/90TN.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

اولین بار توسط دکترالهی نیا از روی گندم وعلف هرزلولیوم تشخیص داده شد.
میزبان اصلی ارگوت چاودار است

http://www.fungi4schools.org/Reprints/Photoset01/Ergot_Claviceps_purpurea.JPG


علایم بیماری

وجود اسکلرت شاخی یا موزی شکل  قرمز ارغوانی به جای یک یا چند دانه درخوشه.
قبل از تشکیل اسکلرت در زمان گلدهی شهدی در خوشه ظاهر،که باعث جلب حشرات شده.
حشرات اسپورهای غیرجنسی محتوی آن را به خوشه های سالم منتقل می کنند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

 

مقدمه

بیماری پوسیدگی خوشه ذرت (ear rot)  از بیماری های مهم ذرت در اکثر مناطق دنیاست . در ایران در سال 1365 آلودگی شدید در مزارع گیلان  ، مازندران و گرگان مشاهده شد . در اثر بروز این بیماری علاوه بر کاهش میزان محصول  ،  کیفیت و ارزش غذایی و دانه های حاصله نیز کاهش می یابد و به نطر می رسد شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب برای رشد رشد بیماری مناسب باشد .

دانه های آلوده برای خوک و سایر حیوانات سمی هستند .

http://www.ontariocorn.org/magazine/Issues/2006/11%20November/F1-01-Determine%20Ear%20Rot%20Risk.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:٤٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه

 

—یکی از زراعت های معمول در کشور ، کشت پنبه است.  محصول پنبه به خاطر داشتن ارزش اقتصادی و تجاری، در جهان به طلای سفید معروف می باشد. این گیاه در مناطق «گرم و خشک» و «نیمه خشک» کشت می شود.پنبه در تأمین پوشاک، روغن، خوراک دام، صنایع و نساجی نقش مهمی ایفا می کند.

یکی از مهم ترین عوامل تولید اقتصادی محصول پنبه در مناطق مختلف، کشت مکانیزه است. برای تولید محصول کافی و مرغوب باید شرایط رشد و نمو گیاه را به خوبی فراهم کنیم.
 
به طور کلی، پنبه در اکثر زمین ها به خوبی رشد می کند.
خاک های «رسی و شنی» و «شنی رسی» و به خصوص زمین های «هوموسی» برای زراعت پنبه مناسب ترند.

http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/images/tomatoes/diseases/tomato_D32a-Verticillium-021-OMAFHRT_zoom.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:۳۸ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

پوسیدگی های غوزه(boll rot) و تار پنبه cotton boll rot

حدود 170 گونه قارچ تاکنون از روی غوزه های پنبه گزارش شده است که چند گونه مهم در اینجا توضیح داده میشود :

§ جنس های آسپرژیلوس

عامل بیماری:Aspergillus flavus      

این قارچ در مناطق بارانی خطرناک است و در رطوبت پایین این بیماری دیده نمی شود

دمای بهینه رشد این قارچ 25-35درجه سانتی گراد است.

http://www.schoolproject2.ewebsite.com/img/original/21/aspergillus-flavus.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:۱٩ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

لکه زاویه ای یا ساق سیاه پنبه یا بلایت باکتریایی قوزه پنبه:

این بیماری در مناطق خشک کشور مانند استان های یزد و اصفهان و فارس روی پنبه های بومی با شرایط آبیاری غرقابی وجود دارد ولی از شمال کشور که که عمده منطقه کشت پنبه گزارش نشده است .

این بیماری در مزارع پنبه بجنورد که بذور پنبه ی آن از ترکمنستان وارد شده بود نیز مشاهده گردیده است .

به نظر میرسد این بیماری پس از 30 سال از اولین گزارش وقوع آن در خراسان مجددا گزارش شده است.

http://www.cicr.org.in/images/images/vision2025_23.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

مقدمه

 

بیماری گل سبز یا فیلودی کنجد حدود 60 سال قبل از هندوستان گزارش شد . قبلا عامل این بیماری را از حمله ویروسی می دانستند ولی کوکسین و همکارانش ، میکوپلاسما را به عنوان عامل بیماری معرفی کردند . علاوه بر کنجد ، باقلا ، نخود و بعضی از ارقام توتون نیز به این بیماری حساس اند.میکوپلاسما بیماری زا درگیاهان به فیتوپلاسما تغییر نام داد.
http://dehmolla.persiangig.com/image/dehmolla/mehr86/konji.jpg

ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ۳:٠٥ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

علائم بیماری و تشخیص مزرعه ای: 

در مزارع آلوده در تابستان معمولاً لکه های سفید و زردی در اطراف رگبرگها بوجود می‌آید که از علائم اولیه بیماری می باشد ، برگها ممکن است چروکیــــده و پژمرده شوند و بدون سبزینه باشند ، بعضی وقتها برگهای کوچکتردرقسمت طـوقه جوانه زده و تکثیر یابند. زردی عمومی معمولاً در برگها اتفاق می افتد و بجهت اینکه ریشه های آلوده از لحاظ آب و جذب مواد غـــــذایی در کمبود هستند، نشانه های معمول برگی ، شبیه به استرس آبی یا کمبود نیتروژن هستند. در ســطح پیشرفته بیماری، علائم بیماری شامل کوتوله شدن ریشه گیاه و انشعاب بیش از حد ریشــه های جانبی مرده و پوسیده در اطراف ریشه (غده ) اصلی است که به آن ظاهری ریش دار میدهد، با آلودگــی های بعدی ریشه های ذخیره ای گیاه اغلب پوسیده میشوند و در زیر سطح خاک بهم فشــرده می گردند و غده شکل لیوان ( جام شراب ) را به خود می‌گیرد و حلقه های آوندی نیز ضمن چوبی شدن ظاهــری تیره رنگ (قهوه ای) به خود می گیرد، در بعضی اوقات رگبرگـــها کمی زرد رنگ شده و حالت ایستاده پیدا می کنند، حالت بد شکلی در برگها نیز مشاهده شده و منجر به رشد غیر عادی بافت طوقه گیاه میشود ، امکان سستی و پژمردگی بدون تغییر رنگ در برگ های گیاه در مراحل بعدی وجود دارد و در برخی از موارد بندرت علائم زردی رگبرگی مشخص همراه با لکه های نکروتیک نیز قابل مشاهده است این علائم حتی درصورت نادر بودن از مشخصات بارز بیماری هستند.

http://www.annualreviews.org/na101/home/literatum/publisher/ar/journals/content/phyto/2003/phyto.2003.41.issue-1/annurev.phyto.41.052002.095705/production/images/medium/py41_0567_1.gif


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۱٠ ] [ ٢:٥۳ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

 

لکه گرد برگ چغندر

یکی ازبیماری های مهم درتمام چغندر کاری های جهان از جمله ایران می باشد.

این بیماری در ایران اولین با توسط اسفندیاری درسال 1326 گزارش شد.

علایم بیماری

 

1-لکه های گرد به قطر 2تا5 میلی متربه رنگ قهوه ای با حاشیه قرمز روی برگ ها ظاهر می شود.

2-لکه‌های مزبور ابتدا پراکنده و جدا از هم بوده ولی به تدریج بر حسب شدت و سرعت پیشرفت بیماری به هم متصل شده و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد.

http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/may03/k10415-1i.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۳ ] [ ٧:٠۱ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

 

این بیماری اولین باردر ایران در سال 1349 توسط شهیدی گزارش شده است

علایم بیماری

 

1- دراثراین بیماری تمام اندام های فوقانی بوته چغندر قند ممکن است آلوده گردد.

2- رنگ گیاهچه مبتلا به این بیماری روشن تر از حالت طبیعی است واندام آلوده به طرف پایین متمایل می گردد.

3- در شرایط مرطوب در زیر برگ پوشش قارچی تشکیل می‌شود .

http://www.agroatlas.ru/content/diseases/Beta_alba/Beta_alba_Peronospora_schachtii/Beta_alba_Peronospora_schachtii.jpg


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۳ ] [ ٦:٥٠ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]

 

کوتولکی زبر ذرت:

 

کوتولکی زیر ذرت یکی از بیماری های ویروسی ذرت می باشد که در سال 1362 توسط دکتر ایزد پناه و همکاران از فارس گزارش شده است.

 

علائم بیماری :

 

کم شدن فاصله بین گره ها ، کوتولکی بوته ها راست ایستادن برگ ها و ایجاد گال یا زگیل های ریز در روی دمبرگ، پشت برگ و همچنین غلاف از علائم بیماری کوتولگی زیر درخت هستند برای رویت زگیل ها معمولا نیاز به ذره بین بوده ولی بسیاری از آنها نیز با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۳/۳ ] [ ٦:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ به منظور کمک به یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه مندان به رشته بیماری شناسی گیاهی ایجاد شده و اکثر مقالات موجود توسط دانشجویان رشته گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گردآوری شده اند.
امکانات وب