پایگاه اطلاعات بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

Paper: Study on the status of Three Grapevine Viruses in North-Eastern Vineyards of Iran

Abstract

Grapevines in north-eastern provinces of Iran were randomly surveyed for presence of three viruses by DAS- ELISA. Symptoms of mosaic, abnormal double nodes, Z shaped, abnormal shoot development and reduced growth were observed in few of the plants. 588 samples of grapevine were tested for presence of Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) and Grapevine virus A (GVA). Dormant canes, young leaves, shoot tips and petioles analyzed by DAS-ELISA. All three viruses tested were found to be present in viticulture of north- eastern area. From the 588 samples tested, 78 vines were found to be infected with at least one virus. ELISA tests showed presence of that GFLV, GLRaV-3 and GVA in 7%, 6.6% and 3% respectively. In addition, reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) was used to verify ELISA tests for GFLV in vine tissue. RT-PCR using specific primers directed to the GFLV coat protein gene region at the 3′ end of RNA2 amplified DNA of the expected size (321bp).  Also the results showed presence of an unexpected 150 bp band of in some samples.

These results indicated that RT-PCR as a rapid and sensitive detection method is necessary to confirm healthy plant material.

Key words: Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine leafroll associated virus 3 (GLRaV-3) , Grapevine virus A (GVA), ELISA, RT-PCR, north-eastern vineyards of Iran

 

 

Reference

ANONYMOUS, 2004. Agricultural statistics  of the years 2002-2003. The Organization of Statistics and Information Publication, Iran. .

BOVEY, R., GARTEL, W., HEWITT, W. B., MARTELLI, G. P. and VUITENEZ, A. 1980. Virus and virus like disease of grapevines. Editions Payot, Lausanne

CLARK, M. F. and ADAMS, A. N. 1977. Characteristic of the microplate method of enzyme-linked immunosorbent assay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology, 34: 475-483.

DELLAPORTA, S.L., WOOD, J. and HICKS, J.B. 1983. A plant DNA miniprepapration. Plant Molecular Biology Reporter, 1:  19- 21.

HABILI, N., AFSHARIFAR, A. and SYMON, R.H. 2003. First detection of an Ampelovirus and Vitivirus in Iranian table grapes. 14 th Meeting of  ICVG, pp.161-162. Locorotondo, Italy.

HEWITT, W. B., MARTELLI, G., DAS, H. F. and TAYLOR, R. H. 1970. Grapevine fanleaf Virus Description of Plant Viruses. No. 28. England.

HILL, S. A. and JAKSON, E. A. 1984. An investigation of the reliability of ELISA as a practical test for detection Potato leafroll virus and  potato virus Y in tubers, Plant Pathology, 33: 21-26.

IZADPANAH, K., ZAKI-AGHL, M., ZHANG, R. P., DAUBERT, S. D. and ROWHANI, A. (2003). Bermuda grass as a potential reservoir host for Grapevine fanleaf virus. Plant Disease, 87:  1179-1182.

MARTELLI, G. P. 1993. Graft-transmissible diseases of grapevines. Handbook for detection and diagnosis, pp. 263. FAO Publication Division, Rome, Italy.

MARTELLI, G.P. 1999. Infectiouns diseases and certification of grapevines. Options Mediterranea, Series B, 29:  47-83.

PEARSON, R. C. and GOHEEN, A. C. 1988. Compendium of Grape Diseases. The American Phytopathological Society St. Paul Minnsota, U.S.A.

RAKHSHANDEHROU, F., POORRAHIM, R., and ZAMANIZADE, H. 2004.Status of vitis viruses in some vineyards of Iran.Abstract of 16 th Iran Plant Protection Congres, pp, 363.

ROWHANI, A., CHAY, C. GOLINO, D. A. and FALK, B. W. 1993. Development of polymerase chain reaction technique for the detection of Grapevine fanleaf virus in grapevine tissue. Phytopathology, 83:  749-753.

ROWHANI, A., MANINGAS, M.A., LILE, L. S., DOUBERT, S. D. and GOLINO, D. A. 1995. Development of a detection system for viruses of woody plants based on PCR analysis of immobilized virion. Phytopathology, 85:  347-352.

VUITTENEZ, A. 1970. Fanleaf of grapevine. In: Virus Diseases of Small Fruits and Grapevines. ed. Frazier, N. W., pp. 217-228. Division of Agricultural Scienses, University of  California, U.S.A.

WALTER, B. and MARTELLI, G. P. 1996. Sanitary selection of the grapevine, protocols for detection of viruses and virus- like diseses. Horticulture Science, 12:  465: 469.

ZAKI-AGHL, M. and IZADPANAH, K. 2003. Serological and moulecular identification and prevalence of Grapevine fanleaf virus in Iran. Plant Disease, 39:  161-171.

 

 

[ ۱۳۸٩/۱٢/٢۱ ] [ ۱:٠٢ ‎ق.ظ ] [ مهندس ابراهیم قمی ]
درباره وبلاگ

با سلام این وبلاگ به منظور کمک به یادگیری هرچه بیشتر دانشجویان و علاقه مندان به رشته بیماری شناسی گیاهی ایجاد شده و اکثر مقالات موجود توسط دانشجویان رشته گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول گردآوری شده اند.
امکانات وب