بیماری سپتوریوز گندم یا بلاچ برگی گندم (جلسه چهارم)

زیست شناسی :عامل انتشار این بیماری کنیدیها هستند که با کمک آب باران، آبیاری، ادوات کشاورزی، حیوانات و غیره منتشر میشوند. سپتوریا بصورت میسلیوم و یا کنیدی درون پیکنید روی یا درون بذر آلوده و نیز روی بقایای آلوده گیاهی در مزرعه و گرامینه های وحشی زمستانگذرانی مینماید.

علائم بیماری : ابتدا روی برگ های پایینی که در مجاورت خاک وجود دارند و بعد به قسمتهای بالاتر سرایت می کند. به شکل نقطه زرد کوچک ظاهر می شوند لکه ها بزرگتر و نکروتیک می شوند و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای در می آیند. در مراحل بعدی نقاط های سیاه رنگی در روی برگ ظاهر می شوند که پیکنیدیوم های قارچ هستند.

 

 کنترل:

کشت بذر سالم یا ضد عفونی شده  

بهترین شیوه کنترل، کشت ارقام مقاوم یا متحمل

رعایت تناوب دو ساله همراه از بین بردن بقایای گیاهی و مدفون نمودن آنها با شخم عمیق

 استفاده از قارچ کش سیستمیک propiconazole

/ 0 نظر / 782 بازدید