بیماری باکتریایی لکه نواری برنج

عامل بیماری

 

باکتری ؛

   Pseudomonas  avenae

 

این باکتری در محیط کشت مصنوعی NA  تولید رسوب سفید در اطراف

   کلنی می کند.

کنترل

 

کشت ارقام مقاوم


منابع بیماریهای برنج:

 

الهی نیا ، سیدعلی ، 1327- بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها – دانشگاه گیلان
بهداد ،ابراهیم ،1315 – فیتوپاتولوژی و بیماریهای مهم گیاهان ایران – سپهر تهران
/ 1 نظر / 121 بازدید
afshin

[متفکر] [دست] [تایید] [دست]