بیماری ارگوت غلات Ergot (جلسه پنجم)

در داخل این اسکلروت ماده‌ی آلکالوئیدی است که این ترکیبات به اسامی مختلف معرفی شده اند و دارای چند نوع ماده است از جمله ارگوتامین و ارگومترین (Ergotamin & Ergometrin ) که این ترکیبات می توانند برای مصرف کننده چه انسان و چه دام خطرناک باشند. می توانند در دزهای بالا ایجاد تشنج های عصبی ، تخریب بافت و در مواردی ایجاد سقط جنین بکنند.

اجزاء مختلف ترکیباتی که در اسکلروت وجود دارد را جدا کرده اند و از بعضی اجزاء آن در صنعت دارو سازی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، به این صورت که ابتدا غلات (گندم،جو،چاودار) را به صورت مصنوعی با این قارچ آلوده می کنند سپس آن را برداشت می کنند اسکلروت ها را جدا می کنند و در ازمایشگاه ترکیبات مورد نظر را جدا می کنند.

کنترل بیماری : رعایت تناوب زراعی ، بوجاری بذر

/ 0 نظر / 160 بازدید