بیماریهای ویروسی غلات

ویروس موزائیک زرد گندم

              Yellow Mosaic Virus Wheat

 

نام دیگر:موزائیک نوار دوکی گندم

 

مشخصات:

•جز ویروسهای خاکزاد گندم محسوب می شود.

•نشانه های بیماری بیشتر روی برگ های پایینی در اوایل بهار مشهود است.

•در صورت بالا رفتن دما،علایم بیماری پنهان می گردد.

•ویروسی میله ایست وبه طور معمول 15 تا 18 نانومتر قطر و 200 تا 2000 نانومتر طول دارد.

•در پاییز این ویروس از طریق قارچ

 

Polymyxa graminis به داخل ریشه گندم وارد می شود.

 

آلودگیهای پاییزه خطرناک است ولی آلودگیهای بهاره چندان مهم نیست.

ویروس در غیاب گندم در خاک به سر می برد و قادر است مدت زیادی را همراه قارچ ناقل در خاک سپری کند.

علایم:

•نشانه های بیماری به صورت رگه های زرد مایل به سبز در اوایل بهار ظاهر می شود.

•نوارهای ایجاد شده روی برگ ،منقطع وباریک اند وبه صورت دوک در می آیند.

•در دمای کم ،نوارها روی برگهای پرچم هم امتداد می یابند ومناطق رنگ پریده به هم پیوسته و نکروزه می شوند.

•در نوک برگ نیز نوار های مایل به قرمز ایجاد می شوند که به مرور نکروزه می شوند.

•در گیاهان آلوده پنجه زنی ضعیف بوده و کوتولگی دیده می شود.

•تولید خوشه و دانه کاهش می یابد اما وزن دانه ها تغییری نمی کند.

کنترل:

•تاخیر در کشت پاییزه

•تناوب کشت

•استفاده از کود نیتروژن وکود حیوانی

•استفاده از ارقام مقاوم

کوتولگی زرد جو                                        

                                                        Barley Yellow Dwarf

 

نام دیگر بیماری:کوتولگی زرد غلاف وبرگ قرمزی

 

مشخصات:

•این بیماری وسیع الانتشار وزیان آورترین بیماری ویروسی غلات می باشد.

•گیاهانی که به شدت آلوده اند ،اغلب دانه تولید نمی کنند.

•در اکثر مناطق کاهش محصول تا 25درصد نیز می رسد.

 

علائم :

•پیچیدگی وسایه روشن بودن برگ

•زرد،قرمزوارغوانی شدن برگها به خصوص از نوک به سمت قاعده واز حاشیه به سمت وسط(از علایم بارز بیماری)

•آلودگی گیاهچه باعث مرگ گیاهچه یا کند رشدی آن میشود.

•بعضی ارقام در اثر آلودگی کوتاه می مانند ولی برگهای آنها  پیچیدگی ندارد.

•بوته های آلوده دارای برگهایی با انعطاف پذیری کمتراند.

•رشد ریشه ها کم است .

•بافت آوند آبکشی در تمامی اندامهای آلوده،تیره رنگ ونکروتیک می باشد.

•علایم علاوه بر خسارت ویروس ممکن است ناشی از ترشح

 

مواد سمی توسط بعضی از ناقلان مانند Schizaphis graminum باشد.

 

در این حالت لکه های ریز که قطر آنها کمتر از 1 میلی متراست روی برگ وساقه ها ایجاد می شود.

 

رنگ لکه ها قهوه ای تا سیاه است.بافت اطراف لکه ها زردرنگ یاخرمایی است وسپس نکروزه می گردد.

 

کنترل:

 

•انتخاب رقم مقاوم

•مبارزه با شته های مزارع گندم با استفاده از حشره کش

•خودداری از بذرکاری در اواخر تابستان یا اوایل پاییز

•زمان بذرکاری مناسب اواخر پاییز واوایل بهار است زیرا در مرحله حساس بیماری (گیاهچه)از فراوانی پرواز شته ها کاسته می شود.

/ 0 نظر / 126 بازدید