ارگوت غلات یا ناخنک غلات

 

از آلکالوییدهای ارگوت،آمپول و قرص ارگوتامین تهیه می کنند که به ترتیب برای سقط جنین  و میگرن تجویز می شوند

.

http://www.sciencephoto.com/image/128794/350wm/C0065680-Ergot_Claviceps_purpurea_-SPL.jpg

مصرف بذور و آرد آغشته به آلکالوییدهای فراوان ارگوت خطرناک می باشد وسبب مسمومیت،عوارض گوناگون ومرگ می شود

 

عامل بیماری:

Claviceps purpurea

 

شامل سه مرحله ی قارچی است:

مرحله ی1)آسکوسپوری(اسکلرت جوانه زنی   -   آسکوسپور)

مرحله ی2) مرحله ی شهدی(حاوی کنیدی و کنیدی فور)

مرحله ی3)اسکلرتی(همان مرحله ی تشکیل اسکلرت)

زمستان گذرانی      -       اسکلرت

عامل بیماری پریتس می باشد:

 

اسکلرت جوانه زنی   -     استرومای پایه دار-مملوء ازاسپورهای قارچ=پریتس

 

:پریتس شامل

آسکوسپورهای سوزنی شکل

http://ipm.illinois.edu/diseases/series100/rpd107/107-2.gif

بعضی آلکالوییدها ابتدا نشاط آور بوده،شبیه مواد مخدر عمل کرده ودر دراز مدت اثرهای سوء آنها ظاهر می گردد.
 اسکلرت ها به مدت یک سال در خاک و به مدت بیشتر در انباربقاء خود را حفظ می کنند.

http://www.meemelink.com/prints%20images/22019.fungi%20-%20Claviceps%20purpurea.jpg

 

مبارزه:

1)بوجاری بذور

2)تناوب زراعی

3)سله شکنی و دفن اسکلرتها

4)حذف علف های هرز کنار مزارع

 

منابع

کتاب دکتر سیدعلی الهی نیا

www.wilda...ain.com

www.erowid.org
/ 0 نظر / 330 بازدید