سفیدک داخلی چغندر Downy mildew on suger beet

 

4- در سطح فوقانی برگها لکه‌هائی به قطر حداکثر4 سانتیمتر و به رنگ سبز روشن‌تر از قسمتهای دیگر به وجود می‌آید.

5- درزیر همین لکه ها پوشش قارچی به رنگ خاکستری کرکی بوجود می آید.                                                                              

6- در شرایط آب و هوائی خشک حاشیه برگها ممکن است به رنگ قرمز رنگ پریده درآید.                                                           

7- برگهای مبتلا کوچک و ضخیم ‌تر از معمول و حاشیه آنها به طرف پایین لوله می شوند.

چرخه زندگی

 

اگر ریشه های چغندر برای بذر گیری درزمین باقی بماند دربهار سال بعد ساقه های گلدار ابتدا روی بوته های مبتلا به بیماری ظاهر میگردد.رشد تمام برگ ها متوقف شده پیچیده و ضخیم می شوند ساقه های گلدار کوتاه مانده ومی پیچند وکاسبرگ ها متورم می گردد ودرشرایط مرطوب پوشش قارچی روی تمام قسمت های مبتلا تشکیل می گردد.

عامل بیماری قارچ 
 میباشد.

 

این قارچ درمرحله غیر جنسی اسپوراژیوفورواسپورانژیم ودر مرحله جنسی .ااسپور تولید می کند

زمستان گذرانی عامل بیماری به صورت ااسپوریا اغلب به صورت میسیلیوم در ریشه ها ویا بذر گیاهان است.

کنترل

 

1- تناوب زراعی

2- زهکشی مناسب

3- کاشت بذور سالم

4- بذور مشکوک به بیماری راباید به وسیله آب 59 درجه سانتیگراد به مدت 8 دقیقه خیس کرده وپس ازخشک کردن مجددا با تیرام ضدعفونی .کرد

5- سم پاشی شاخه و برگ با سموم مانکوزب یا زینب با غلظت 3 در هزار

 

یک واریته از چغندر در آمریکا به نام              در برابر بیماری سفیدک داخلی چغندر و همچنین بیماری ویروسی کرلی تاپ از خود مقاومت نشان داده است.

منابع:

 

کتاب بیماری های گیاهان زراعی و روش های مبارزه با آنها

نوشته دکتر سید علی الهی نیا

Plant.diserse.ir
www.akebimari.mihan.blog.
www.horticulture-persian.blog.ir
www.forum.patoghu.com
/ 0 نظر / 248 بازدید