بیماری کوتولکی زبر ذرت

 

بیماری ممکن است منجر به مرگ جوانه انتهایی شود ریشه ذرت مبتلا نسبت به بوته سالم از رشد کمتری دارا می باشد بسته به زمان آلودگی ممکن است دانه و خوشه اصلا تشکیل نشده یا از مقدار آن کاسته گردد علائم آلودگی در شرایط گلخانه تقریبا مشابه به مزرعه است منتهی رنگ بوته های آلوده در گلخانه سبزه تیره تر بوده ، روی رگبرگهای آنها خطوط کوتاه و روشن ظاهر می شوند که بعدا متورم می گردند (ایزد پناه و همکاران).

 


عامل بیماری :

 

عامل ویروس کوتولکی زبر ذرت ویروسMaize rough dwarf virus می باشد که از گروه Reoviridaeاست پیکرهای این ویروس گرد نسبتا درشت با قطر 60 تا70 نانو متر بوده ،ماده ژنتیکی آن شامل 10 تا 12 قطعه RNA دولا (double capsid) می باشد.

ویروس توسط زنجرهای LaodelphaxstriatellusوJavesellapellucidaو غیره انتقال می یابد ولی در طبیعت فقط گونه اول بعنوان ناقل شناخته می شود علاوه بر ذرت تعدادی از علف های هرز خانواده گندمیان ؛ گندم ، جو ،چاوودار  به این بیماری مبتلا می شوند .

 

کنترل:

 

  • تناوب زراعی که در این تناوب غلات باید حذف شود            
  •    استفاده از علف کشها برای نابودی علفهای هرزی که ویروس در روی آنها زمستانگذرانی می کنند.                                          
  • مبارزه با ناقل بوسیله حشره کشهای دیازینون و فوزا ن 
  • کاشت لاینهای متحمل اینبرید، هیبرید و واریته های مقاوم


/ 0 نظر / 150 بازدید