بیماری پژمردگی و رتیسیلومی پنبه

تهیه زمین

 

قبل از کشت، باید در مورد نحوه تهیه زمین دقت کرد تا زمین نرم و در عین حال به هم پیوسته و مناسبی برای زراعت پنبه آماده شود. برای این منظور، شخم پاییزه توصیه می گردد.
چنانچه زمین در عمق بیشتر از 20 سانتیمتر سفت باشد، زیر شکن در پاییز ضروری است. به محض مناسب شدن شرایط کاشت و حرارت کافی، بسته به مناطق مختلف، از نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه دوم اردیبهشت ماه، اقدام به کشت پنبه می کنیم.
دوره رشد، زمانی است که بذر پنبه در بستر خاک قرار دارد و محیط مناسبی برای رشد در اختیارش می باشد.
در روش کرتی بیشتر از 80% بذرها چنین محیطی را در اختیار ندارند و در دوره های اولیه سبز شدن خشک می شوند.
تاریخچهپژمردگی ورتیسیلیومی
اولین بار در سال ۱۹۱۶ ، زارنکی نشان داد این بیماری نوعی قارچ است.
پژمردگی ورتیسیلیومی که پژمردگی آوندی نیز نام دارد ، در مناطق نیمه گرمسیری شیوع دارد.
میزبان این بیماری زرد آلو ، هلو ، آلو ، گیلاس ، آلبالو ، زیتون ، پنبه و...
خسارت
این بیماری ریشه گیاه را مورد حمله قرار داده و در نهایت ریزش و پژمردگی برگ ها را در پی دارد.
درخت های جوان در صورت مبتلا  شدن از بین می روند ولی درخت های مسن ممکن است چند سال در برابر این بیماری مقاومت کنند.
علائم شناسی
پژمردگی ناگهانی برگ های یک یا چند شاخه در اوایل تابستان موجب می شود برگ ها ابتدا تیره رنگ شده و به سرعت چروکیده  شوند. برگ های چروکیده روی شاخه باقی می مانند ، درخت منظره برگ پرچمی یک طرفه پیدا می کند.
در صورت تهیه برش عرضی ازشاخه های آلوده لکه های قهوه ای رنگی در آوند های چوی دیده می شود. به این ترتیب موجب از بین رفتن سیستم ریشه نیز می شود.

عامل بیماری


قارچ خاکزی و پلی فاژ Verticilliumdahliae است.
از دسته قارچ های ناقص که معمولاً از طریق زخم های ریشه به گیاه نفوذ می کند.
این قارچ به شکل میکرواسکلروت در خاک می تواند چند سال مقاومت کند.در صورت مجاورت میکرواسکلروت و ریشه ،قارچ از طریق ریشه زخمی وارد سیستم ریشه شده و باعث ابتلای درخت به بیماری می شود.
روش های مدیریت
آفتاب دهی خاک.
استفاده از ارقام مقاوم.
هرس سر شاخه های آلوده.
عدم صدمه زدن به ریشه درخت در عملیات زراعی.
توجه در آبیاری به موقع و تنظیم دقیق زمان کوددهی.
خارج کردن قسمت های درخت های آلوده وخشک شده  از خاک.
اجتناب از کاشت در مزارعی که قبلاًدر آن محل توت فرنگی و سیب زمینی و یونجه کشت می شده .
احداث باغ های بادام در مزارع غلات
جنس ورتیسیلیوم Verticillum

کنیدی ها یک سلول گرد  یا بیضوی شفاف می باشد که در نوک سلول ها ی اسپورزا یا فیالیدphialidesمنتهی میگردد.
بیماری ورتیسیلیومی پنبه:Verticillum  albo-atrum.
زمستان گذرانی به صورت میسیلیوم تیره رنگ  یا میکرواسکلروتیوم در خاک می باشد.
اشاعه بیماری در زمین های سنگین و قلیایی که در صد ازت آنها بالا می باشد بیشتر است.

/ 1 نظر / 148 بازدید
الهام برزگر

با سلام و خسته نباشید.ممنون از مطالبتون