بیماری فیلودی کنجد

گل سبز (فیلودی ) کنجد

 

¢این بیماری در بیشتر نقاط ایران وجود دارد . تشکیل کلروفیل در اجزای گل و سبز شدن گلبرگها و عدم تشکیل کپسول های بذر از علایم مهم این بیماری می باشد . در موقع آلودگی اگر مقداری کپسول نارس در بوته تشکیل شده باشد ترک خورده و بذرشان روی زمین می ریزد ولی بیشتر بذرها در داخل کپسول جوانه زده و ایجاد حالت جارویی در بوته می نمایند. در مواردی این بوته ها ترشحات صمغ مانندی در روی برگها ، ساقه ها و کپسول  ها تولید می کند که در ابتدا بی رنگ بوده ولی بعد سیاه می شوند .
علائم بیماری
¢آلودگی در ابتدای رشد سبب کوتاهی ساقه تا به میزان  می گردد تمام اجزای گل به استثنای پرچم شبیه برگ شده ، حالت فیلودی (Phyllodg) به خود می گیرند در گل ها میله ی بساک صاف ، که پرچم سبز و حاوی دانه های گرده غیر عادی می شوند گل آلوده به جای چهار دارای پنج پرچم می گردد. تخمدان های کاذب نیز تشکیل می شوند که بزرگ و مسطح بوده دارای بافت نرم و سطح چروکیده می باشند در داخل تخمدانهای کاذب به جای تخمک اندام های دمبرگ مانند تشکیل می گردد این اندام دیواره تخمدان را پاره کرده تولید برگ می نمایند. گل های آلوده عقیم می گردند قوه نامیه بذر از بین رفته و وزن هزار دانه به طور قابل ملاحظه ای تقلیل می یابد.
¢
عامل بیماری
¢عامل این بیماری یک فیتوپلاسما می باشد که سلول های با قطر 500nm به بالا دارند و محدود به آوند آبکشی هستند . این بیماری دامنه میزبانی نسبتا محدودی دارد و از روی تعدادی دیگر از گیاهان از جمله کلزا نیز گزارش شده است . این فیتوپلاسما توسط زنجره های گونهorosius ablicinctus distant  منتقل میشود.

کنترل :
¢ 1 – تنظیم تاریخ کاشت. اگر کنجد را زود بکاریم (اواخر خرداد) آلودگی زیاد است.
¢2 – ارقام مقاوم.
¢3 – مبارزه با ناقل بوسیله سموم سیستمیک
¢4- ضد عفونی خاک در موقع کاشتن بذر با استفاده از سم Temik 10G  به میزان Kg25در هکتار
¢5- سمپاشی بوته ها با متاسیستوکس یک در هزار یا حشره کش دیگر علیه زنجره های ناقل بیماری در نقصان خسارت مؤثر است 
¢6-همچنین سمپاشی بوته ها در مرحله ظهور گل با تتراسیکلین به میزان 500 قسمت در میلیون (ppm) اثر مثبت در کنترل بیماری داشته است.

منابع :
¢ http://ir-agri.com
¢بیماری شناسی گیاهان زراعی

/ 1 نظر / 307 بازدید

لاتت