پوسیدگی خوشه ذرت

 

شرایط ایجاد بیماری :

شرایط مساعد برای ایجاد بیماری آب و هوای گرم و مرطوب و یا  گرم و خشک است . دمای 30 درجه سانتیگراد برای رشد قارچ عامل این بیماری مناسب است . در مناطق مرطوب بویژه زمانی که بارندگی بیش از حد طبیعی رخ دهد و در مرحله ظهور تارهای ابریشمی تا زمان برداشت طول می کشد  ،  شدت بیماری افزایش می یابد .

عواملی مثل خشکی  ،  صدمات ناشی از حشرات  ،  پرندگان و کمبود نیتروژن باعث تشدید بیماری شده و خسارت این بیماری در صورت تماس بلال ها با سطح زمین افزایش می یابد . نمونه هایی از تاثیر این بیماری بر روی گیاه ذرت را در اشکال زیر مشاهده می کنید .

 

علائم بیماری :

اولین علائم بیماری به صورت پوشش صورتی روی خوشه ظاهر می شود و با پیشرفت بیماری و قارچ این پوشش صورتی رنگ ، حالت پنبه ای یا پودری شکل رشد به خود می گیرد . رنگ دانه های آلوده از صورتی کم رنگ تا قرمز مایل به به قهوه ای تغییر میکند .

http://www.ent.iastate.edu/images/plantpath/corn/fusarium/fusarium_ear_rot.jpg

 

عامل بیماری :

عامل بیماری قارچ fusariummonilifome است که اکثرا در اطراف سوراخ ها و زخم هایی که توسط عوامل مکانیکی دیگر انجام شده است مستقر می شود . از بذر آلوده نیز قارچ عامل بیماری جدا گردیده است .

فرم جنس قارچ  Gibberella که آبی پریتس های گاهی روی خوشه دیده می شود .

عامل این باری قادر است پوسیدگی بذر ، ساقه ، بلال و مرگ گیاهچه را در ذرت ایجاد می کند.

 

کنترل :

استفاده از هیبرید های مقاوم
برداشت زود رس ، بهتر است برای انبار کردن ، رطوبت خوشه زیر 18% و رطوبت علوفه زیر 15% باشد که باعث جلوگیری از رشد بیشتر پاتوژن می شود اما این روش برای کنترل در مزرعه موثر نیست .

منبع :

سید علی الهی نیا – بیماری های زراعی و روش های مبارزه آفت

/ 0 نظر / 256 بازدید