بیماری ویروسی تونگروی برنج Rice tungro virus

علائم بیماری

درگیاهان آلوده:

 

از رشد بازمانده ولی تعداد پنجه های تولیدی آنها طبیعی باقی می ماند.
تغییر رنگ برگ ها

   معمولا به رنگ زرد یا نارنجی

   در گیاهان مسن ، نقاط  کوچک قهوه ای رنگ شبیه تاول های زنگ

تاخیر در زمان گلدهی
کاهش وزن دانه ها

   کم شدن سنبله ها

   افزایش پوکی دانه ها

درارقام مقاوم

 

ارتفاع گیاه کمی کوتاهتر
تغییر رنگ مختصر برگ ها، در اواخر رشد
در ارقام نیمه مقاوم:
محو شدن تغییر برگ ها تا اواخر رشد
عامل بیماری

ویروس تونگروی برنج 

Rice tungro virus

 

  http://www.annualreviews.org/na101/home/literatum/publisher/ar/journals/content/phyto/1996/phyto.1996.34.issue-1/annurev.phyto.34.1.275/production/images/medium/py34_0275_1.gif

این ویروس بذر زاد و خاکزاد نبوده
انتقال توسط چند گونه زنجره
مهمترین ناقل ؛زنجره Nephotettix virecenc
این ویروس مدت کمی در بدن ناقل باقی می ماند
پوره ها پس از جلد اندازی خاصیت آلوده کنندگی خود را از دست می دهند.
کنترل
کشت ارقام مقاوم
سمپاشی علیه زنجره های ناقل در خزانه
دفع علف های هرز میزبان خانواده گندمیان


/ 1 نظر / 75 بازدید
دوست

سلام ما که به سایت شما سرک می کشیم لطفا شما.لطفا شما هم ،هم. پایگاه اطلاع رسانی (نظر شخصی-صرفا جهت اطلاع) Vahdatema91@yahoo.com