لکه گرد برگ چغندرBeet Cercospora leaf spot

 

3-برگهای بیمار به تدریج خشک شده ، از بین می‌روند طوقه گیاه بیمار رشد طولی کرده لکه‌ها علاوه بر برگ روی دمبرگ نیز تشکیل شده و تا حدی دمبرگ طویل می‌گردد.

http://www.ipmimages.org/images/768x512/5357576.jpg

بافت لکه‌های روی برگ سرانجام مرده و خشک می‌شود ومی‌افتد و برگ حالت غربالی پیدا می‌کند در انتهای فوقانی طوقه برگهای جوانی به

که منظره‌ای تقریباً به شکل میوه آناناس به آن می‌دهند

 

5-غالباً برگ های خارجی بوته وهمچنین دم برگ های آنها مبتلا می شوند

6-رنگ لکه ها بسته به شرایط جوی متغیر است به طوریکه در نواحی .مرطوب رنگ لکه ها خاکستری ودر نواحی خشک قهوه ای می باشد

اسپورهای قارچ عامل بیماری به صورت توده‌های خاکستری رنگ در سطح لکه‌های روی برگ حاصل می‌گردد که بسهولت قابل رؤیت می‌باشد.

عامل بیماری لکه گرد برگ چغندر قارچ                                              
. می‌باشد


زیست شناسی

 

این بیماری بذر زاد بوده وعلاوه بر آن قارچ درزمستان بقا خود را بصورت اسکلروت دربقایای

گیاه بیمار موجود درخاک وهمچنین روی علف های هرز میزبان حفظ میکند

 انتشار اسپور های این قارچ توسط باد-عمل آبیاری-حشرات میباشد. معمولااولین علایم بیماری موقعی در مزرعه چغندربروز میکند که حدود 50 روز از کشت چغندر گذشته باشد


کنترل

 

ضدعفونی کردن بذربا استفاذه از فرمالین دو ونیم در هزاربه صورت خیساندن بذربه مدت 20 دقیقه در آن وهمچنین سمپاشی مزرعه با سموم مسی به محض مشاهده اولین علایم بیماری

عمل سم پاشی بایدهر15روز یک بار تکرار شود.کاشت ارقام مقاوَم-برقراری تناوب زراعی-وجین علف های هرزسبب کاهش خسارت می شود

منابع:

 

vکتاب بیماری های گیاهان زراعی و روش های مبارزه با آنها

نوشته دکتر سید علی الهی نیا

vwww.Plant.diserse.ir
vwww.akebimari.mihanblog.
vwww.horticulture-persian.blog.ir
vwww.forum.patoghu.com

.

/ 0 نظر / 85 بازدید