لکه موجی آفتابگردان sunflower target spot

علائم بیماری

علائم بیماری به صورت لکه های گرد قهوه ای ظاهر میشود که ممکن است موجدار باشد و اطراف انرا هاله زرد رنگی پوشانده باشد.این علامت نشانه خوبی برای تشخیص الترناریا میباشد.

این علائم بیشتر در زمان گلدهی ظاهر میشوند و گسترش میابند.این لکه ها به هم پیوسته و سطح وسیعی از بافت برگ را میپوشانند.

اسپورهای این گونه ها معمولا قهوه ای و چند سلولی هستند.

و چون بیماری بذر زاد میباشد ممکن است علائم آلودگی را بتوان به صورت لکه روی کوتیلدونها مشاهده نمود و گیاهچه ممکن است در اثر آلودگی از پای دراید.

الترناریا برای تولید و پخش اسپور احتیاج زیادی به رطوبت دارد بنابراین در مناطقی که رطوبت کم است این قارچ اهمیت چندانی نداردولی بیماری در شرایط گرم و مرطوب شدید است.

آلودگی شدید باعث ریزش برگ میشود و اگر به ساقه حمله کند باعث شکسته شدن ساقه میشود.

 

محل زندگی

قارچ در مواد الی و بقایای گیاهی و نیز در بذر باقی میماند و توسط بذر به مناطق دور انتقال میابد.

کنترل بیماری

1.استفاده از ارقام مقاوم

2.استفاده از بذر سالم و یا بذر ضد عفونی شده با قارچکشهای مناسب

3.از بین بردن بقایای گیاهی

4.استفاده از سموم(دی تیو کارباماتها مثل زینب و مانب و مانکوزب)

 

/ 0 نظر / 153 بازدید