# بیماریهای_گیاهان_زراعی

بیماری باکتریایی بلایت برگ برنج

علائم بیماری   ابتدا  بروز در مرحله خوشه دهی برنج   بیماری غالبا به صورت لکه های آب سوخته و نواری شکل در برگ لکه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 78 بازدید

بیماری ویروسی تونگروی برنج Rice tungro virus

علائم بیماری درگیاهان آلوده:   از رشد بازمانده ولی تعداد پنجه های تولیدی آنها طبیعی باقی می ماند. تغییر رنگ برگ ها    معمولا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید

سوختگی آلترناریائی کلزا

این گونه تاکنون از کشورهای کانادا، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، هند،لهستان، سریلانکا، اسپانیا،سوئد، فلین، مصروپاکستان گزارش شده است.اغلب لکه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم

عامل بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه، قارچTilletia controversa kuhnمی‌باشد.دیواره‌های تلیوسپورهای این قارچ مشبک بوده و شبکه‌های آن سریعتر و عمیقتر ازتلیوسپورهایT.triticiمی‌باشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

بیماری فوزاریوم سنبله گندم (Fusarium Head Blight)

عامل بیماری و ویژگیهای فیزیولوژیکی آن هرچند گونه‌هایی از جنس Fusarium بعنوان عامل این بیماری معرفی گردیده‌اند، ولی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید