# بیماریهای_گیاهان_زراعی

بیماریهای ویروسی غلات

ویروس موزائیک زرد گندم               Yellow Mosaic Virus Wheat   نام دیگر:موزائیک نوار دوکی گندم   مشخصات: •جز ویروسهای خاکزاد گندم محسوب می شود. •نشانه های بیماری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید

بیماری باکتریایی لکه نواری برنج

عامل بیماری   باکتری ؛    Pseudomonas  avenae   این باکتری در محیط کشت مصنوعی NA  تولید رسوب سفید در اطراف    کلنی می کند. کنترل   کشت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 98 بازدید