ویروس زردی چغندر قند Beet yellow virus

میزبان:

 

تحقیقات اولیه در اروپا نشان داده است ویروس زرد ملایم چغندرقتد از نظر دامنه میزبانی و اپیدمیولوژی از ویروس زرد غربی چغندر متمایز است.

دامنه میزبانی تقریبا محدود به تیره chenopodiaceae است وپایداری ویروس از سالی به سال دیگر توسط چغندر می باشد .
    عامل بیماری :
عامل بیماری ویروس
Beet yellows virus

ازویروس های رشته ای و دراز با قطعه RNAتک رشته ای از خانواده closteroviridae وجنس closterovirusاست که به سختی بطور مکانیکی منتقل می شود چون بیشتر در اوند ابکش قرار دارد 

http://www.sciencephoto.com/image/249698/350wm/M0800103-Beet_yellows_virus,_TEM-SPL.jpg
علائم بیماری در مزرعه به صورت زردی و رنگ پریدگی می باشد.
انتقال توسط شته سبز هلو به صورت نیمه پایا و گردشی است.
  علائم:

درمزرعه چغندرقند علامت اصلی بیماری رنگ پریدگی و کلروز برگها است که از حاشیه و نوک برگ ها شروع میشود

(این زردی و رنگ پریدگی به فاصله میان رگبرگها توسعه می یابد)

•شکنندگی
•ضخیم شدن
•چرمی شدن

در برگها و کوتولگی بوته ها نیز از علایم بیماری است که در نتیجه ان مقدار رشد و درصد قند بوته کاهش می یابد.

 

•کنترل
•کاشت بهاره و پاییزه گیاهان زراعی یا چغندر علوفه ای یا چغندرقند بذری در مناطق مختلف

•یکی از بهترین روش های کنترل می باشد.


به علت خصوصیات انتقال ویروس این ویروس بطور حاشیه ای منتشر میشود بنابراین رعایت یک فاصله 2تا 3 کیلومتری روش موثری در راه انتشار ویروس است.

منابع :

 
کتاب بیماریهای گیاهان صنعتی 

وبلاگ شخصی اعضای موتاب(بیماری های ویروسی گیاهی) 

/ 0 نظر / 433 بازدید